6 b.j.

Rating a informácie o 6 b.j.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre 6 b.j. 11088 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 190438. pozícii z 854406 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 77.7112% spoločností je horších ako 6 b.j..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti 6 b.j." href="http://6-b-j-42069823.sk-rating.com/">
   <img src="http://6-b-j-42069823.sk-rating.com/6-b-j-42069823.png" width="150" height="25" alt="Rating 6 b.j." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating 6 b.j.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia